aAPI Scholarship Fund Sponsors

 

Mailing address: 

 

Alabama Association of Physicians of Indian Origin (aAPI)

P.O. Box 532,

Huntsville, AL 35804

 

 

Panjak Udhas Show and aAPI Scholarship Fund Sponsors:  

 

EVENT SPONSOR:

Encore Enterprises

DIAMOND SPONSORS:

Harish Thadani

Behavioral Health Care Center in Huntsville

MagMutual

Service First Bank

BlueCreek Investment Partners

Smith Infiniti of Huntsville

QDx Pathology Services

Ranjana Savant

PLATINUM SPONSORS:
Aggarwal Arun (Aggarwal group)
Aggarwal Sudhish
Amrita & Ashok Mehbubani (Ekta Foundation)
Arrow Electronics
Shaveta & Kamal Arora (Sitar)
Sonchita & Amit Chakrabarty
Navdeep & Gagan Dhaliwal
Neeta & Paul Dang
Padmaja & VS Devabhaktuni
Jitendra Jain
Bhavani & Prasad Rao Kakani
Krishna & Babu Rao Kakani
Anita & Babu Kantamneni
TecVox (Alka & Raj Khanijow)
Jenny & Scariya Kumar
Kavita & Shashi Kumar
Kamal & Sanjay Malhotra
Asha & Murali mohan
Vijaya & Tejanand Mulpur
Shafali & Kumar Patel
In memory of late Manu Patel
Saffron Indian Restaurant
Nina & Kapal Saigal
Preeti & Val Sapra
Smita & Saurabh Shah
Smith Infiniti of Huntsville
Dipti & Tarak Vasavada
Preeti & Val Sapra

 

GOLD SPONSORS:

Anjana & Mulk Arora
Anna & Manish Arora
G2 (Heath Christopher)
Sita & Raju Danthuluri
Asha & Prem Gulati
Bhavna Gowda & Sudheer Kantharajpur
Huntsville Hospital System
Laveena & Naveen Lobo
Vandana & Madan Maladkar
Ana & Ravi Mailapur
Sarojini & Devi Misra
Anu & Arun Mathagondapally
Gail Newton, Johnson Fiegley, Newton & Brand LLP
Bijal & Bharat Patel
Gunjan & Praveen Patel
Lila & DP Patel
Purvi & Amish Shah
Monita & Abha Soni
Gurmej Sandhu
Sangeeta & Ashok Singhal
Koki &Vijay Thakore
Aparna & Murthy Vuppala
Hemalatha & Rao Yedla
Lakshmi & S Rao Yerubandi 

 

SILVER SPONSORS

Anonymous
Ambika & Khaleel Ashraf
Viveka & Yash Awasthi
Crestwood Medical Center
Mona & Manoj Choudhary
Murali & Arudra Gadde
Srilatha & Vijay Jampala
Munny & Rupen Joshi
Shailaja & Suresh Karne
Usha Rani & Dibyajiban Mahapatra
Shivani & Anupam Malhotra
Hetal & Milan Patel
Kala & Vijay Patel
Krutika & Manish Patel
Kavita & Varun Puducheri
Preetha & Surinder Pulusani
Radhika & G.S. Rao
Sivaguru S & Tharanee Ravindran
Prasanna & Mahipal Ravipati
Puspalakshmi & Bhagbat Sahu
Gurmej Sandhu
Madison County Medical Society
Ashish & Ramesh Shah
Bhavna & Rajiv Sharma
Madhu & Sandeep Singh
Springhill Suites
Durga & N. Thotakura
Sonal & Bharat Vakharia
Padmaja & Ramakrishna Vennam
Satya & Anupama Yedla
Afrose & Khurshid Yousef